Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА

15.06.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

141,36

141,36

141,36

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 4.22

 4.22

 4.22

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

155,55

163,20

165,99

 

 

 

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

05.02.2024

      ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА  ...

прочетете още » всички новини »