Телефон за връзка:07133/3052


Документи

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ
ОБЩИ УСЛОВИЯ Пренос
ПРАВИЛА работа с потребители(1)
РЕшение

Образци - битови потребители

Заявление за присъединяване
Декларация
Разрешение за присъединяване

Образци - стопански потребители

Заявление за присъединяване
Декларация 1
Декларация 2
Разрешение за присъединяване

Образци - достъп

Заявление за достъп

Лицензи


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2018 година

03.01.2018

ОА и Т – 541.50 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »