Телефон за връзка:07133/3052


ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

07.09.2022

ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

            1. лева /МВч

 

Компоненти на цената

 

Промишлени

абонати

Обществено-административни

Битови абонати

Цена от КЕВР

353.21

353.21

353.21

Цена пренос ВН

 0.70

 0.70

 0.70

Цена достъп/капацитет ВН

 3.64

3.64

 3.64

Цена разпределение наша мрежа

 9.03

16.32

16.66

Цена снабдяване наша мрежа

0.24

0.60

3.05

ОБЩО цена без ДДС

366.82

374.47

377.26

 

 

Спиране на газоподаване поради метрологична проверка

21.06.2012

На 25 юни 2012 година ,(от 07,00 до 18,00 часа), следните абонати...

прочетете още » всички новини »