Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за първото тримесечие на 2017 година

31.12.2016

ОА и Т – 447,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 387,44 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 464,94 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Нови абонатни номера за клиенти

02.04.2019

„Правецгаз 1” АД уведоbrмява своите абонати, че...

прочетете още » всички новини »