Телефон за връзка:07133/3052


Цени на „Правецгаз 1” АД за четвъртото тримесечие на 2016 година

01.10.2016

ОА и Т – 423,89 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Пром. – 363,90 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ;
Битови – 451,60 лева/х.н.куб.м. без ДДС .

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2013 година

02.04.2013

ОА и Т – 757,61 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »