Телефон за връзка:07133/3052


Проверка на сметка

      

Ако в номера на разходомера има буква, трябва да е на кирилица.

Цени на „Правецгаз 1” АД за второто тримесечие на 2017 година

31.03.2017

ОА и Т – 530,49 лева/х.н.куб.м. без акциз и ДДС ; Пром. –...

прочетете още » всички новини »